Hazugságvizsgálat

Komputeres grafometriás hazugságvizsgálat

A kevésbé ismert grafológiai "hazugságvizsgálat" a poligráfos vizsgálattal megegyezően a vizsgált személy pszichikumában lévő tartalmaknak megfelelő reakciókat rögzíti anélkül, hogy különböző érzékelőkkel befolyásolnánk a vizsgálati személy viselkedését. Igen nagy pontossággal és felbontással azt tudjuk mérni - állításonként több száz írástulajdonságot regisztrálva, - hogy az adott mondat tartalma milyen érzelmi, értelmi és mozgásos válaszokat indukál a vizsgált személy pszichikumában. Ezek a reakciók a nyomozás egyéb adataival egybevetve alapozhatják meg a közvetlen valóságtartalom megállapítását.

A vizsgálat menete:

 • esetmegbeszélés
 • forgatókönyvek elkészítése (a forgatókönyv az ügy tartalma szerint összeállított írásminta-vételi menetrend)
 • írásminták felvétele digitalizáló táblán forgatókönyv szerint
 • írásminták feldolgozása többlépcsős folyamatban komputeres grafometriás eljárások segítségével
 • statisztikai kiértékelés
 • konklúzió, eredmények
 • szakvélemények elkészítése
Szakértői díj:
 • Hivatalból kirendelt eljárásokban: a hatályos jogszabály szerint
 • Magánfelkérés esetén: 120.000 Ft

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Sürgősségi véleményadás ( 5 nap alatt): 50% felár
Általános határidő: 10 munkanap



Poligráfos hazugságvizsgálat

A poligráfos hazugságvizsgálat homlokterében az általános hiedelemmel ellentétben nem maga a készülék áll, mivel az pusztán szükséges, de nem elégséges eszköze a vizsgálatnak. Az alkalmazás kiindulópontja az a feltételezés, hogy a bűncselekmény elkövetőjében - tagadó és elutasító megnyilatkozásai ellenére - a cselekménnyel kapcsolatos lényeges tárgyak, kérdések felidézésekor olyan stressz-állapot és pszichológiai változások következnek be, amelyet élettani, fiziológiai változások kísérnek. Fontos tudni, hogy ezeket a változásokat nem maga a hazugság ténye váltja ki, hanem a félelem a lelepleződés lehetséges következményeitől. A készülék tehát kizárólag fiziológiai változásokat mér, amelyek alapján a szakember az alany stressz-állapotára vonatkozó következtetéseket fogalmaz meg. A vizsgálat eredményét a jól felépített kérdés-rendszer alapozza meg.

Szakértői díj:
 • Hivatalból kirendelt eljárásokban: a hatályos jogszabály szerint
 • Magánfelkérés esetén: 120.000 Ft

Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák.
Sürgősségi véleményadás ( 5 nap alatt): 50% felár
Általános határidő: 10 munkanap