Szolgáltatásaink cégek és magánszemélyek számára

Grafológiai szolgáltatások


A grafológiai vizsgálatról
A grafológiai módszerrel történő személyiségvizsgálat előnye, hogy nem igényli a vizsgálandó személy jelenlétét, s túl ezen, időtakarékos felvételi eljárása miatt is népszerű.

A vizsgálat elvégzéséhez szükség van:
·    A/4-es sima fehér írófelületen készült, legalább egy oldalnyi, kézzel írott, összefüggő szöveget tartalmazó írásmintaanyagra /de lehetőség szerint több, különböző időben íródott spontán írásmintára/,
·    az írásmintát készítő személytől 2-3 aláírásra,
·    a duktor adataira (név, életkor, nem, domináns kéz, foglalkozás, végzettség, aktuális gyógyszerszedés, szemüveg vagy kontaktlencse használata, melyik országban tanult meg írni),
·    valamint írásos beleegyező nyilatkozatra a vizsgálat elvégzéséhez.

A Grafológiai Intézet szerződésben garantálja az alábbiakat:
·    az ügyfelekkel kapcsolatos információk teljes titoktartása,
·    a személyiségi jogok védelme.
Munkánkat mindenkor ügyfeleink egyéni igényei, szempontjai szerint, a megjelölt határidő betartásával végezzük.
A szakértői vélemények elkészítési határideje 10 munkanap (korábbi teljesítés esetén sürgősségi díj felszámításával).
További kérdéseire készséggel állunk rendelkezésére telefonon, e-mailen, illetve előzetes bejelentkezés után személyesen is.

Minden szolgáltatás után lehetőség van a személyes elbeszélgetésre és tanácsadásra (6.500 Ft+ÁFA /alkalom).

 Szelekta, személyügyi grafológia

Kit hívjon be interjúra? Kit válasszon ki az interjú után? Segítség a humán szolgáltatásban dolgozóknak a kiválasztáshoz.
Ezt a szolgáltatást kétféleképpen végezzük:
·    kihelyezett tanácsadásként a helyszínen (néhány sorban összefoglalva az 1-1 személyről elmondottakat)
·    vagy beküldve két munkanap alatt, rövid, írásban tett (max.1 oldalas) jellemzéssel.
Árak:
·    Helyszíni tanácsadás max. 4 óráig : 48.000 Ft + Áfa
max. 8 óráig : 90.000 Ft + Áfa
kiszállási díj: 8.000 Ft + ÁFA Budapesten belül, vidéki helyszínnél: megegyezés szerint
·    Írásban megküldött rövid jellemzés esetén: 15.000 Ft + Áfa/fő

 Kiválasztás és kompetencia vizsgálat
A megfelelő embert a megfelelő helyre!

Képesség-, készségvizsgálat, állapotkövetés, meghatározott munkakör betöltésére, valamint a már meglévő munkakörök esetén a szükséges kompetencia meglétének vizsgálata.

A grafológiai módszerrel történő személyiségvizsgálat előnye, hogy nem igényli a vizsgálandó személy jelenlétét, s túl ezen, időtakarékos felvételi eljárása miatt is népszerű. A vizsgálat korrelál azokkal a tesztértékelésekkel, amit a munkahelyeken mérni szoktak. Igény szerint egyéb tesztek felvételére és a tesztekkel való összevetésre is lehetőség van.
A vizsgálat szempontjait az Intézet által összeállított szempontrendszerből a Megrendelő választja ki.
Árak:
49.000 Ft + Áfa (ez 10 szempont szerinti vizsgálatot tartalmaz), minden újabb szempont ára 4.000 Ft + Áfa
Kedvezmény:
3 fő feletti megrendelés esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

 Szervezeti EQ vizsgálat


A csoportegyüttműködés vizsgálat célja, hogy szervezeti szinten vizsgálja a csoport összetételét a személyes kvalitások, kompetenciák, együttműködés, csapatszellem, hatékony munkavégzés, szerepjátékok szempontjából. Grafológusaink és pszichológusaink egyéni felmérések után a csoportra vonatkozó diagnózist állítanak fel, melyben az erősségek és fejlesztendő területek nagyon jól kirajzolódnak. A felmérés segítséget nyújthat a különféle tréning- és képzési igények felmérésében is.
Ár: 30.000 Ft + Áfa/fő

 Grafológiai gyorselemzés rendezvényeken

Érdeklődés-felkeltés, látogatottság-növelés helyszíni gyorselemző módszerrel.
A stand látogatottságának növelése érdekében konferenciákon, szakmai eseményeken, illetve ifjúsági- és családi programokon, egyéb rendezvényeken szakembereink a résztvevők által adott írásminták rövid elemzését beszélik meg a vendégekkel.
Céges rendezvényeken, családi napokon igény szerint gyermekrajzok elemzését is vállaljuk.
Tapasztalataink alapján a grafológia nagy érdeklődésre számít, „bevetése” nagy látogatottságot eredményez. Olyan rendezvényeken, ahol több száz főnyi vendéget fogadnak, több grafológus párhuzamos működését ajánljuk.
Ár:
65.000 Ft + Áfa/nap/grafológus (budapesti helyszínnel)
Áraink budapesti helyszínekre vonatkoznak. Hétvégén: + 30%-os felár. Ünnepnapokon: + 50%-os felár.

 Sziluett - személyiségelemzés

Személyiségelemzés: grafológiai tükör a megrendelő mentális képességeiről, energiáiról, munkamódjáról, érzelmi-szociális viszonyairól, énképéről.
A személyiségelemzés kétféle módon történhet:
·    Általános grafológiai tükröt állítunk a megrendelő mentális képességeiről, energiáiról, munkamódjáról, érzelmi-szociális viszonyairól, énképéről.
·    A Megrendelő az Intézet szakemberei által összeállított képesség-, készséglistából kiválaszt 10 szempontot és a vizsgálat ezen szempontokra irányul.
·    Ára: 32.000 Ft + Áfa
·    (10 szempont felett minden további szempontonként: 2.000 Ft + Áfa)
·    Sürgősségi felár: 3 munkanapon belül + 100 %
·    5 munkanapon belül + 50%

Részlet egy, a Grafológiai Intézet munkatársai által végzett SZILUETT-vizsgálatból
SZILUETT-vizsgálatra jelentkező személy nő, 25 éves, egyetemista
A vizsgált személy (duktor) jellemzői a feltett kérdések sorrendjében:
1/ A gondolkodás tempója:
A duktor gondolkodási tempója - a tanultsági szintjének megfelelően, annak átlagához viszonyítva - lendületes. Gondolati működését gyorsítja a megértés terén mutatott jó képessége, valamint az ismeretek feldolgozásakor jelentkező alapvető könnyedsége....
2/ Gondolkodásmód:
Elsősorban analitikus módon gondolkodik, vagyis egyszerre kisebb egységeket átvilágítva, pontról pontra halad, míg el nem jut a rendszer egészének feltérképezéséhez. Eközben a vizsgált jelenségekkel kapcsolatban rögtön mélyre ható, lényüket érintő felismeréseket igyekszik tenni....
13/ Extraverzió-introverzió:
Alapvetően kifelé forduló, környezete problémái iránt nyitott személyiség, akit bátor kiállás és felelősségvállalás jellemez, azonban negatív tapasztalatai mégis óvatosságra, önvédelemre intik. Ez utóbbi okán inkább közérdekű vagy szakmai ügyekben, illetve környezete tagjait érintő problémák kapcsán cserél másokkal információt, míg belső világáról, indítékairól kevésbé és csak a hozzá legközelebb állóknak szolgáltat adatot....
19/ Dominancia igény:
Igényli a körülötte élők figyelmét, elismerését, és nem bánja, ha meghatározó szerepet tölt be kapcsolataiban. Ugyanakkor mégsem fűti hatalomvágy, kész visszavonulni, hogy másoknak is teret engedjen, sőt szüksége is van arra, hogy időnként a háttérbe húzódjon. Eközben sem engedi ki azonban ellenőrzése alól a számára jelentős ügyeket...
21/ Verbalitás, kommunikációs készség:
Kommunikációja hatékonyságát legfőképp abból nyeri, hogy figyelembe tudja venni partnere érdeklődését és igényeit, és emellett saját nézeteit is meggyőzően képviseli. Ez utóbbit lényegre törő, világos közlésmódja, átlátható és ésszerűen indokolt kijelentései szintén alátámasztják...
25/ Humor:
Duktor nyitottságot mutat a szellemi élmények iránt, így az intellektuális jellegű humor is színt vihet hétköznapjaiba. A jelenségek sokoldalú elemzése révén könnyen felfedezi a dolgok humoros oldalát is, és alapvető változatosság igénye, játékosságra való hajlama miatt élhet a humor eszközeivel....
30/ Munkához való hozzáállás:
Teljesítményközpontúsága és maximalizmusa a biztosítéka a munkához való pozitív hozzáállásának. Többnyire lendületesen és kedvvel lát neki feladatainak, nehezebbnek ígérkező munkafázisok vagy túlterheltsége esetén azonban szüksége van az adott témakörben tartósabb tájékozódásra, illetve erőgyűjtésre....
39/ Ambíció, vállalkozókedv:
Keresi a kihívásokat, az érdekes, változatos feladatokat, melyek kapcsán próbára teheti, illetve fejlesztheti képességeit. Ambíciója egyértelműen körvonalazódik, bár a körülmények, a lehetőségek és adottságai folyamatos elemzése, mérlegelése folytán esetenként megtorpanni látszik, és erőt kell vennie magán, hogy maga mögött hagyja lehangoltságát.

 Referencia-levél

Ajánlólevél ( nemcsak ) pályakezdőknek, friss diplomásoknak a sikeres életkezdéshez!
A Referencia-levél, mint megbízható szakemberek által készített személyiségrajz ajánlólevélként szolgál a munkáltatónál.

A kézírás alapján szakképzett grafológusok feltárják a vizsgált személy mentális képességeit, érdeklődési területeit, motivációs hátterét. Ezzel segítséget tudunk Megrendelőinknek adni az álláskeresés folyamatában, hiszen a róluk készült objektív leírás mintegy ajánlólevélként szolgálhat.

A Referencia-levél magában foglal egy 5 oldalas személyiségprofilt, a tulajdonságok rövid írásos jellemzésével és azok grafikonos megjelenítésével együtt.
A kiadott anyag sorszámozott, visszakereshető, tehát megbízható forrásként szolgál a munkaadók számára.

Ára: 25.000 Ft + Áfa
·    Sürgősségi felár: 3 munkanapon belül + 100 %
·    5 munkanapon belül + 50%

A 2005. májusában megrendezett Országos Humánpolitikai Konferencián az ott megjelent humánerőforrás szakemberek pontosan 79,76% válaszolt „igennel” kérdésünkre "Cégüknél szívesen látnák-e, ha a jelentkező fiatalok egy hiteles grafológiai személyiségképet is csatolnának jelentkezésükhöz...?"

A Grafológiai Intézet Referencialevelét ismerő, és azt a jelentkezőktől elfogadó szervezetek:
·    PricewaterhouseCoopers Kft.
·    Ringier Kiadó Kft.
·    T-Systems Hungary Kft.
·    Philip Morris Magyarország Kft.
·    Pénzjegynyomda zRt.

 Pályaorientációs vizsgálat

Ki vagyok? Milyen is vagyok? Vannak olyan képességeim, melyekről talán nem is tudok? Melyik szakma való nekem? Melyek az erősségeim, amelyekre alapozva sikeres lehetek?

Rengeteg hasonló kérdés fogalmazódik meg a legtöbb fiatal fejében, mikor azon gondolkodik, milyen pályát válasszon, melyek azok a területek, amelyek nemcsak egybeesnek az érdeklődésével, de sikeres életpályát is ígérnek.

Ezekre a kérdésekre a Grafológiai Intézet szakemberei immár 18. éve igyekeznek választ találni, és ezzel segítséget nyújtani a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Több ezer középiskolás, egyetemista vett már részt pályaorientációs tanácsadásunkon, mely során a kézírás alapján szakképzett grafológusok feltárják a vizsgált személy képességeit és érdeklődési területeit. A grafológiai eljárás segítséget nyújthat pályaválasztás előtt álló diákok számára, azon szakmai területek kiválasztásában, amelyekben a későbbiekben sikeres lehet.

A módszer egyik előnye, hogy nem igényli a diák személyes jelenlétét, ezért nem "nehézségként" éli meg vizsgálatot.
Igény esetén a grafológiai szakvélemény elkészítése után személyes konzultációra is sor kerülhet, melyen a vizsgálat eredményeivel kapcsolatos kérdéseiket tehetik fel.
A pályaorientációs vizsgálat a rész-tulajdonságok összegzésével és pályajavaslattal zárul.

Pályaorientációs szempontok:
Probléma-megközelítés; problémamegoldás; tanulékonyság; tanulási szokások; érdeklődésikör; energiagazdálkodás; terhelhetőség; munkastílus; kommunikációs képesség; kapcsolatteremtő képesség; értékek; énkép; önérvényesítés; értékek (motivációs bázis);
Ára: 32.000 Ft + Áfa
·    Sürgősségi felár: 3 munkanapon belül + 100 %
·    5 munkanapon belül + 50%


Részlet egy pályaorientációs szakvéleményből
A pályaorientációs vizsgálatra jelentkezett személy 13 éves, fiú, 6 osztályos gimnázium 7. osztályába jár.
A személyiségprofil elkészítése után a pályaorientációs vizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:
Magas színvonalú mentális adottságokkal és fejlett szociális érzékenységgel rendelkezik. Sokoldalú személyiség, akinek ebben az életszakaszában számtalan képességének kibontakoztatása még folyamatban van. Hogy ezek közül melyek fognak majd kiemelkedni, azt nemcsak a duktor érdeklődése, hanem a szülői hatások, a körülmények és az oktatói-nevelői háttér további alakulása is jelentősen befolyásolja. Ezért konkrét javaslat jelen esetben a pályaválasztást illetően még nem indokolt, sőt elhamarkodott lenne.
Ennek ellenére az aktuális helyzetet elemezve összegzésként megállapítható, hogy a kézírás létrehozója olyan tevékenységre vágyik, ami nem hétköznapi, mások szemében is figyelemre méltó, aminek kapcsán érdekes, változatos, kreatív feladatvégzésben lehet része, folyamatos kihívásokkal találhatja magát szembe, és lehetőség szerint humorérzékét is kamatoztathatja.
Mozgékony, aktív személyiség, aki nehezen viseli a monotóniát és a stresszt. Önálló tevékenységi körre vágyik, de nem szeretne másoktól elszigetelten dolgozni, mert igénye van társaságra; a közösség, a jól működő kapcsolatok ösztönzőleg hatnak rá.
Fentiek alapján később olyan típusú iskolában érdemes tovább tanulnia, ahol minél szélesebb körű lehetőség adódik képességei kibontakoztatására, különösen a humán irányú képzés széles skáláját tekintve, úgymint:
·    nyelvek, szervezési feladatok, média, kommunikáció, reklám, marketing alapismereteket vagy művészeti készségeket, fogékonyságot fejlesztő specializációt választhat.
Fontos kiemelni, hogy a duktor változásban, fejlődésben lévő személyisége, képlékeny érdeklődése okán a fentiek csak irányadóként értelmezhetők, ezért a konkrét továbbtanulási irány megválasztása előtt, javasolt a vizsgálatot megismételni.