Pszichológiai szakértés

A klinikai szakpszichológusunk minden olyan ügyben igénybe vehető, amire az igazságügyi pszichológus szakértő kompetencia köre kiterjed. Így pl.:

Büntető ügyekben

Büntető perben pszichológus szakértő alkalmazható minden olyan ügyben, ahol akár a terhelt, akár a sértett személyiségével, személyiségének bármely elemével kapcsolatban kérdés merül fel. Ilyen lehet agresszióra, annak eltűrésére való hajlam; egy bűncselekményhez, annak elkövetéséhez való viszonyulás; vagy a bűncselekmény utáni megváltozott pszichés állapot.

   • Pl. élet és testi épség ellen elkövetett bűncselekmények, nemi erkölcs elleni bűncselekmények, kábítószer fogyasztásból eredő bűncselekmények, kiskorúak – és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények, stb.
   • Polgári ügyekben
    Pl. válóperek gyermekelhelyezéssel, újra-elhelyezési perek, gyermek örökbefogadása, biztosítási, ill. nem vagyoni kártérítési igények, stb.
   • Gyámhivatalok feladat - és hatáskörében eljárva
    Pl. a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése, a szülői felügyeleti jog megszüntetésének vagy feléledésének megállapítása, a gyermek átmeneti nevelésbe vétele, gyám kirendelése, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek és szülő kapcsolattartása, utógondozás elrendelése, gyermeknevelési felügyeletről döntés, stb.
Szakértői díj:
 • Hivatalból kirendelt eljárásokban: a hatályos jogszabály szerint
 • Magánfelkérés esetén a szakértői díj megbeszélés tárgyát képezi!

Sürgősségi véleményadás ( 5 nap alatt): 50% felár
Általános határidő: 10 munkanap