Kényszer- és fenyegetettség-kimutatás

A komputeres grafometriás vizsgálat, a kézírás segítségével történő kényszer, fenyegetettség vizsgálatának szakmai alapja:

A vizsgált személy érzékenységének (reakcióképességének) és az írásminta készítésekor őt ért fenyegetés nagyságának függvényében a pszichikumban a kézírás által is kimutatható elváltozások (írásmoduláció) jönnek létre.

A Grafológiai Intézetben kifejlesztett és csaknem két évtizede alkalmazott módszer lényege:

Igazoltan stresszelt, fenyegetett és igazoltan relaxált tartalmat hordozó írások, – reakcióként adott aláírások – összehasonlításával (grafológiai stressz-profil) képet nyerünk a vizsgált személy megfélemlítésre, fenyegetésre adott, a mikromotoriumban, a kézírásban megnyilvánuló viselkedéséről.

Ezt követően az inkriminált mintával végezzük el az összehasonlító számításokat, melynek eredményeként megállapítható, hogy az inkriminált minta melyik kontroll mintával mutat nagyobb hasonlóságot.

I. Offline eljárás

A program Windows alatt fut, szkenner segítségével lehet a mérendő írásmintát beolvasni, majd a kívánt beállítások után a program a megadott paramétereket kiszámolja. Az írásgörbét a program egy gráf szerkezetbe algoritmizálja, ahol méri a szegmenseket /az egy képernyősorban egymás mellett kigyűjtött, írást reprezentáló képpontok összességét/ a gráfpontok fokát / a ponthoz kapcsolódó élek, végek számát/ az oválokat / az egy pontból az élek mentén, minden élen csak egyszer végighaladva visszajutunk a pontba / a komponenseket / részgráfokat, ahol az összefüggés feltétele nem érvényesül, azaz az élek mentén bármely pontból nem juthatunk el bármely pontba.

A gráfszerkezetben generált írásparamétereken kívül a program kiszámítja az íráskép szélességét, magasságát, ezek arányát, a beírt és be nem írt felület arányát, az írás súlypontját. Az írás irányviszonyai, téri elhelyezkedése az alapváltozók összefüggéseiből származtatott adatokkal fejezhetők ki.

II. Online eljárás

Az írásminta felvétele a számítógéphez csatlakoztatott digitális tábla és egy vezeték nélkül csatlakoztatott speciális toll segítségével történik.

Az írás során másodpercenként száz méréssel a program rögzíti a toll pozícióját a papír fölött, sebességét, gyorsulását, nyomatékát, dőlését, irányát, méri a tollfelemelések számát, valamint hasonló felbontású érzékenységgel rögzíti a toll „láthatatlan”, levegőben megtett mozgását is.

Jelen eljárásban az érintettől vett írásminta felvétele alkalmával nagy bizonyossággal elvégezhető a szakértői vizsgálat, melynek eredményét 10 munkanapon belül szakértői véleménybe foglalva veheti át a megrendelő.