Kézeredet azonosítás

Írásazonosítás, aláírás-azonosítás (kézeredet-azonosítás)


Az írásazonosító vizsgálatot a leggyakrabban a következő ügyekben lehet igénybe venni:


névleírás hitelességének megállapítása:
·    szerződéseken
·    végrendeleteken
·    öröklési-hagyatéki szerződéseken
·    számlákon és átutalási megbízásokon


kézírás-azonosítás:
·    adatlapokon
·    nyilatkozatokon
·    leveleken
·    feljegyzéseken szereplő kézírások esetében, melyek eredete kérdéses.


Az írásazonosítás különböző módszerei
·    hagyományos kriminalisztikai
·    számítógépes (grafometriás)

Hagyományos kriminalisztikai módszer
Szükséges feltételek: a kérdéses (inkriminált) anyagok azonosításához minden esetben szükség van összehasonlító, spontán- vagy próba írásmintákra. A vizsgálathoz lehetőség szerint eredeti anyagokat, másodlati példányokat mellékeljenek, ezek hiányában csak a jó minőségű fénymásolat használható (korlátozott azonosító sajátosságokkal)!

Számítógépes (grafometriás) módszer

A számítógépes írásvizsgálat (off line eljárás) során olyan fizikai tulajdonságait mérjük, mint
·    a kézírás kiterjedésbeli tulajdonságai (méret, sűrűség, sűrűség eloszlása)
·    a kézírás-irány jellemzői (preferált irány, iránytartás, tremor, irányváltás paraméterei)
Az írásgörbe mért adatait a számítógépben algoritmizáljuk, majd statisztikai módszerekkel elemezzük. A komputeres grafometriás eljárás nagyfelbontású, érzékeny mintavételi lehetőség, centiméterenként száz mérési pont segítségével követjük az író mozgást. Az emberi szaktudás és mérési precizitás nagyon jó kiegészítője a matematikai modellen alapuló műszeres vizsgálat, melynek segítségével még egzaktabb eredményt tudunk biztosítani.

Szakértői díj:
·    Hivatalból kirendelt eljárásokban: a hatályos jogszabály szerint
·    Magánfelkérés esetén a következő táblázat szerint:
 
Hagyományos kriminalisztikai módszerrel    számítógépes (grafometriás) módszerrel        
Magánfelkérés esetén a szakértői díj megbeszélés tárgyát képezi!                               

Sürgősségi véleményadás ( 5 nap alatt): 50% felár
Általános vállalási határidő: 10 munkanap