Oktatási tájékoztató 2015/2016. tanév I. félév

 

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ
2015/2016. tanév
I. félév
    Ügyvezetõ elnök: Dr. Agárdi Tamás

 

F. ny. sz.: 01-0411-04
Tel.: (36-1) 310-7112, 310-7113, 310-7114 Fax: (36-1) 319-2960
E-mail: gikepzes@t-online.hu
www.grafint.hu
A Grafológiai Intézet tevékenységei


A Grafológiai Intézet professzionális humánszolgáltatást nyújt, amely a kézírás-vizsgálatra építve elősegíti az egyének sikeres életvezetését, valamint a közösségek hosszú távú harmonikus működését és fejlődését. Fejleszti a grafológiát, mint tudományt és szakmát, oktat és kutat.


A Grafológiai Intézet képzéseinek bemutatása


 
 

 

A Grafológiai Intézet képzéseinek bemutatása

 

 

 

Képzés neve

Választható forma

Ár (bruttó)

Végzettség

Professzionális grafológusképzés

 

 

Grafológus

levelező

 4 félév

 

90.000 Ft./ félév

Magánokleveles   grafológus

Intenzív grafológusképzés

  Intenzív grafológia

NEM

-

-

Komputeres  grafometria

Komputeres grafometria

Levelező

1 félév

80.000 Ft.

Tanúsítvány

Posztgraduális grafológia

Posztgraduális grafológia

-

-

-

Írásazonosítás (Írásszakértő) képzés

Írásszakértő képzés

NEM

-

-

 

Professzionális grafológusképzés

Olyan hallgatók számára szervezett képzés, akik a sikeres vizsgák után főállású grafológusként kívánnak dolgozni, vagy munkájuk szerves részét képezi a grafológia ismerete (HR-szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, stb.). Felvételi követelmény: érettségi vizsga. A képzés időtartama 50 óra/félév; összesen 4 félév.

A képzés helyszíne:     Grafológiai Intézet székhelye

A levelező képzés kizárólag szombatonként zajlik, 9.00-17.00 óráig. Ez egy félév alatt 6 alkalmat jelent.

 

Félévi alaptandíjak

 

Alaptandíj 2015. ősz

                           90.000 Ft

2 részletben:

     2 x 45.000 =  90.000 Ft

3 részletben (egyéni elbírálás alapján):

     3 x 30.000 =  90.000 Ft.

Egyszeri regisztrációs díj első féléveseknek

                          5.000 Ft


Fizetési határidő: 2015. szeptember 15.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. augusztus 7.

A professzionális grafológusképzés alaptandíja tartalmazza:

·    az alapórák látogatását és a félév végi vizsgákat,
·    az órai munkákhoz szükséges írásminták fénymásolatát,
·    a grafológusok számára készült speciális vonalzót,
·    a Grafológiai Intézet kiadványai árából 10% kedvezményt
·    az első pótvizsga díjátAz alapképzésen felül az alábbi kredittárgyakból kell választani, félévente egyet, összesen 4-et a 2 év alatt:

Műhelymunka, ajánlott I. félévtől
Önismereti és személyiségfejlesztő tréning (T.A.1.-2 szint), ajánlott I. félévtől – nem csak grafológusoknak!
Grafoszimbolika, ajánlott II. félévtől
Kézírások a globális változók tükrében, ajánlott II. félévtől
Szakértői véleménykészítés, ajánlott III. félévtől
Rajzelemzés, ajánlott IV. félévtől
Stresszkezelő pszicho-grafo tréning, ajánlott IV. félévtől
Érzelmi és társas problémák a gyerekírásokban és rajzokban, ajánlott IV. félévtől
A grafológus szakmai és személyes sikerének kulcsa, ajánlott végzett hallgatóknak

Kredit díj: 22.000,- Ft / Kredit

Komputeres grafometriai tanfolyam
Grafológusok vagy utolsó éves grafológushallgatók jelentkezését várjuk.


Az oktatás során a hallgatók megismerkedhetnek a komputeres grafometria által mért írásparaméterekkel, emellett megtanulhatják azok önálló felvételét és kiértékelését is. Az oktatás elméleti ismeretei gyakorlatba átültetve kerülnek átadásra, hogy minél inkább segítsék a megszerzett munkatapasztalat későbbi célorientált felhasználását.
A komputeres grafometriáról:
Az íráselemzői tevékenység objektivizálását szolgálja a komputeres grafometria létrejötte, melynek on-line formája digitális tábla közreműködtetésével működik. A digitális tábla lehetővé teszi akár ezredmásodpercnyi és századmilliméternyi pontosságú írásparaméterek rögzítését és az adathalmazból a célnak megfelelő eredmények gyors, pontos és megbízható módon történő értékelését.
A képzés időtartama 50 óra; összesen 1 félév

Alaptandíj: 80.000,- Ft.
Egyszeri regisztrációs díj: 5.000,- Ft.
Jelentkezés: Folyamatosan   
Az tanfolyam helyszíne:
Kimenetel: Tanúsítvány

Érdeklődés és jelentkezés: gikepzes@t-online.hu
             
Posztgraduális grafológia

Képzés azoknak az érdeklődőknek, akik még nem tudták eldönteni, hogy szeretnének-e mélyebben elmerülni a grafológia világában, bizonytalanok a grafológia szakmájukban történő hasznosítására. Javasoljuk pedagógusoknak, jogászoknak, a humán szférában dolgozó szakembereknek, stb. Felvételi követelmény érettségi. A képzés időtartama 34 óra; összesen 1 félév.
A képzés helyszíne:    

Levelező tagozat:
A levelező képzés kizárólag szombatonként zajlik, két - háromhetente egy szombat, 9.00-17.00 óráig.

Alaptandíj: 75.000,- Ft .
Egyszeri regisztrációs díj: 5.000,- Ft.
Befizetési határidő: - 2015 ősz
Jelentkezési határidő: - 2015 augusztus 7.
A képzés helyszíne:
Kimenetel: Tanúsítvány


A posztgraduális grafológus tanfolyam alaptandíja tartalmazza:

·    az alapórák látogatását,
·    az órai munkákhoz szükséges írásminták fénymásolatát,
·    a grafológusok számára készült speciális vonalzót,
·    a Grafológiai Intézet kiadványai árából 10% kedvezménytA jelentkezés feltételei:

A Grafológiai Intézet különbözõ kurzusaira jelentkezhet minden érettségizett magyar állampolgár, valamint a hasonló végzettségû magyar anyanyelvû és/vagy magyarul beszélõ külföldi állampolgár. A képzés nyelve magyar.

A jelentkezés:
1.    A jelentkezési lap kitöltése, és eljuttatása (e-mailben, faxon, vagy postán) a Grafológiai Intézet címére, az érettségi bizonyítvány másolatával, a legmagasabb végzettségérõl szóló oklevél fénymásolatával, valamint 1 db igazolványképpel.

2.    A regisztrációs díj és a tandíj befizetése személyesen, vagy átutalással történik.
 (számlaszám: 11649001-07863800-49000009)


Egyéb fontos információk:

Könyvtár:
A Grafológiai Intézet könyvtárában megtalálhatók az Intézet hallgatói által készített szakdolgozatok, valamint pszichológiai és grafológiai témájú könyvek. Könyvtárunk kézikönyvtár jellegû, ezért a könyvek nem kölcsönözhetõek, csak az olvasóteremben olvashatók. A könyvtárban található szakkönyvek, szakdolgozatok honlapunkon megtekinthetõk.
A könyvtár nyitva tartása: hétfõtõl  péntekig 8.00-16.00.
A könyvtár-használat díja: hallgatóknak 1.000 Ft/naptári év, külsõsöknek 2.000 Ft/naptári év.

Szakkönyvek értékesítése (képzéshez kapcsolódó szolgáltatás):
A tanulmányokhoz szükséges szakirodalom beszerezhetõ a képzés helyszínén és az ügyfélszolgálaton, a Grafológiai Intézetben.

További felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink:

A már megszerzett kompetencia felmérése, értékelése és figyelembevétele (Minõségirányítási kézikönyv, Eljárás utasítások gyûjteménye alapján): ingyenes.
Egyéni pályaorientációs és korrekciós tanácsadás: térítésköteles (19.500 Ft/ +Áfa).
Konzultációk szervezése, modulzáró, OKJ-s vizsgák elõtt: térítésköteles, ára körülbelül 800 Ft + Áfa/tanítási óra, a pontos összeget az egyes konzultációk elõtt határozzuk meg.

Beiratkozott hallgatóinkkal – a Felnõttképzési törvény szerint – képzési szerzõdést kötünk.

Felmerülõ kérdéseire, az oktatási ügyfélszolgálatunkon, hétköznaponként munkaidõben kaphat választ telefonon vagy személyesen. A tankönyvek és szakirodalmi kiadványok megvásárlására is ebben az idõben van módja.
Vevõszolgálati és panaszkezelési szabályzat elérhetõ az ügyfélszolgálaton a Grafológiai Intézet székhelyén.
Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, látogassa meg honlapunkat is: www.grafint.hu
Itt nem csak az oktatásról, hanem a Grafológiai Intézet egyéb tevékenységeirõl is tájékozódhat.

A FB oldalunkra is ellátogathat és természetesen örömmel vesszük, ha „lájkol” minket: <https://www.facebook.com/pages/Grafológiai Intézet>

Telefonszámaink: 310-7112, 310-7113, 310-7114, 310-7115,
e-mail címünk: gikepzes@t-online.hu