Kézeredet-azonosítás (Írásszakértés)

Grafológusi előképzettség szükséges, illetve e képzés pótlására van lehetőség!

A résztvevő a kurzus elvégzése után képessé válik arra, hogy meghatározza a kézírás és aláírás kézeredetét. Különböző kézírások és aláírások esetében azokat össze tudja hasonlítani adott kézírással vagy aláírással és az azonosságról vagy különbözőségről képes megalapozott döntést hozni. A megszerzett tudás birtokában az írásazonosítási vizsgálatot, eseti vagy magán szakértőként, minden olyan területen hasznosítani lehet, ahol az alábbi témák közül adódnak problémák:

 

  •     szerződéseken
  •     végrendeleteken
  •     öröklési-hagyatéki szerződéseken
  •     számlákon és átutalási megbízásokon
  •     adatlapokon
  •     nyilatkozatokon, leveleken
  •     feljegyzéseken szereplő kézírások esetében, melynek eredete kérdéses


A legjobb eredménnyel végzett hallgatóknak gyakornoki munkát biztosítunk.

Felvételi követelmény: érettségi vizsga
A képzés időtartama összesen 3 félév; 50 óra/félév.