Csernyikné Dr. Póth Ágnes PhD. - főiskolai tanár

Csernyikné Dr. Póth Ágnes PhD. - főiskolai tanárNemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék

1977:  ELTE BTK pszichológia szak
1981:  dr. univ. fokozat
1983:  Budapesti Műszaki Egyetem munka-szakpszichológus képesítés
2003.  Debreceni Egyetem PhD tudományos fokozat


1969-től Munkapszichológiai Laboratóriumban dolgozva pszichológiai alkalmasságvizsgálatokat végez. Különféle munkakörökben választja ki a munka ellátásra alkalmas dolgozókat, majd az Oktatáskutató Intézetben kutatatásszervező és 1990-től kezdve az akkori Rendőrtiszti főiskola oktatójaként oktatja a főiskolai hallgatókat általános, szociál-, kriminál- és katasztrófapszichológiára. Oktat a BA és a MA képzésben, valamint angol nyelven Kriminálpszichológiát az Erasmus képzésre jelentkező külföldi hallgatóknak. 1998-tól a Pszichológiai Tanszék és Laboratórium megbízott, majd 2004-től kinevezett tanszékvezetője. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a  Magatartástudományi Tanszék felelős vezetője és a tanszék főiskolai tanára.

1990 óta foglalkozik a tranzakcióanalízissel. Rendszeresen tart  különféle, tranzakcianalitikus megalapozottságú tréningeket: önimeretfejlesztő, konfliktuskezelési, vezetői készségfejlesztő tréningfoglalkozásokat.
 A Grafológiai Intézetben szociálpszichológiát tanít és tart Tranzakcióanalitikus Önismeretfejlesztő Tréningeket, mert hitvallása, hogy azoknak a szakembereknek, akik emberekkel foglalkoznak fokozottan szükségük van a tudatosságra, az emberi kapcsolatok pszichológiájának az értésére és  kompetens módon történő alkalmazására.

Jelentősebb publikációi:


Az ügyfélszolgálati munka konfliktusmegelőző és kezelő képességének fejlesztése a tranzakcióanalízis módszerével. MATÁV, oktatási segédanyag, 1995.

Az agresszió elméleteinek rendszerezése. Főiskolai Figyelő, VI. évf. 1. sz.  1995. 50-63.

A kriminálpszichológia tárgya, szakágazatai; Főbb kriminálpszichológiai irányzatok.
in: Dr. Kis Géza (szerk.): Pszichológiai szakismeretek, RTF, Budapest, 1996. 14-20.

Az agresszió problémaköre. in: Dr. Kis Géza (szerk.): Pszichológiai szakismeretek, RTF, Budapest, 1996. 48-60.

Személypercepció a rendőri munkában. in: Dr. Kis Géza (szerk.): Pszichológiai szakismeretek, RTF, Budapest, 1996. 81-87.

A szociális befolyásolás és a meggyőzés pszichológiája. in: Dr. Kis Géza (szerk.): Pszichológiai szakismeretek, RTF, Budapest, 1996. 88-103.

A tranzakcióanalízis, mint a kommunikációfejlesztés egyik lehetséges módja. Főiskolai Figyelő, VIII. évf. 1. sz. 1997. 9-17.

A szerződéskötések tranzakcióanalitikus elemzése, in: Dr. Dienes Erzsébet – Takáts Ágnes Ildikó (szerk.): XII. Munkapszichológus Szakmai Napok, Esztergom, MÜM Munkaügyi Kutatóintézete, Budapest, 1997. 125-132.

Az életpályára nevelés pedagógiai és pszichológiai aspektusai és specifikumai a Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai Tanszékének munkájában. Tudományos Nevelési Konferencia Tudományos Tanácskozás. RTF, 2001. 46-52.

Tömegjelenségek és tömegmegmozdulások pszichológiája és a közrendvédelmi munka összefüggései. Rendvédelmi Füzetek, RTF Nyomda, 2001/41. sz. 18 p.; Pszichológia rendőri vezetőknek, RTF Nyomda, Budapest, 2003. 96-107.

A kihallgatások tranzakcionális elemzése Ph.D disszertáció. Debreceni Egyetem, 2002.

A kihallgatások tranzakcionális elemzése. Doktori Értekezés Tézisei. Debrecen, 2002. 20 p.

Egymásra hatásunk pszichológiája. Célratörő magazin, (2002. március) 37-39.

Megismerési folyamatok in: Csondorné dr. Schüller Gabriella (szerk.): Pszichológiai ismeretek, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004. 40-72.

Gyermek- és fiatalkori agresszív viselkedés elemzése. Rendvédelmi Füzetek, RTF Nyomda 2006/1-2. sz. 6-21.

Kommunikációs és helyzetkezelési kompetenciák és technikák a bűnmegelőzési tevékenységben. Rendvédelmi Füzetek, 2006/1-2 sz. 105-121.

Az ön- és személyészlelés pszichológiája, in: Emberi kapcsolatok pszichológiája, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 9-31. [szerkesztő]

A szociális befolyásolás pszichológiája. in: Emberi kapcsolatok pszichológiája, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 64-78. [szerkesztő]

Bevezetés a kriminálpszichológiába. in: Kriminálpszichológia, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 9-24. [társszerkesztő]

A kihallgatás pszichológiája. in: Kriminálpszichológia, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 171-212. [társszerkesztő]

Tömegjelenségek és tömegmegmozdulások pszichológiája és a rendvédelmi munka összefüggései. in: Kriminálpszichológia, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 218-232. [társszerkesztő]

A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélés (abúzus). A szexuális élet és a nemi identitás zavarai. in: Kriminálpszichológia, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006. 255-265. [társszerkesztő]

Kihallgatás-hazugság TA-s (tranzakcióanalitikus) keretben. A Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2006. 200.

Az emberek veszélyhelyzeti magatartása. in: Katasztrófapszichológia, RTF Nyomda, Budapest, 2007. 22-41. [szerkesztő]

A tranzakcióanalízis alkalmazási lehetőségei a munkahelyi kommunikáció fejlesztésében és a konfliktusok kezelésében. in: Mészáros Aranka (szerk.): Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyen. ELTE Eötvös Kiadó, 2007. 193-213.

Pszichológiai alapismeretek. in: Személy- és vagyonvédelmi szakmai ismeretek; RTF Nyomda, Budapest, 2007. 111-117.

Tömegkezelési technikák. in: Légiközlekedés, RTF Nyomda, Budapest, 2007.1-6. [társszerző: Máramarosi Zoltán]

A Rendőrtiszti Főiskola Pszichológiai Tanszék és Laboratórium tevékenységének bemutatása in Virág László (szerk.): A rendvédelmi pszichológiai tevékenység szakmai protokollja, Rendőrség Tudományos Technológiai és Innovációs Tanács, Határrendészeti Munkacsoport, Határrendészeti Tanulmányok 2009./2 sz. 57-58. old.

Emberi erőforrás gazdálkodás. Az érzelmileg intelligens vezetés/vezető a rendészeti/rendvédelmi irányítói munkában. in: Pedagógiai és pszichológiai ismeretek rendészeti vezetőknek, RTF Nyomda, Budapest, 2009. 7-43. [szerkesztő]

Tömegmegmozdulások a rendvédelmi vezetői munka tükrében. in: Pedagógiai és pszichológiai ismeretek rendészeti vezetőknek, RTF Nyomda, Budapest, 2009. 187-207. [szerkesztő]

A másodlagos áldozattá válás és elkerülésének rendőri vonatkozásai. in: Dr. Both Emőke (szerk.): Kriminológiai Közlemények, Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2010. 66. sz. 263-278.

Bevezetés az addiktológiába. in: dr. Szabó Henrik (szerk.): Drogproblémák kezelése (elektronikus tananyag) IRM, Budapest, 2010. 18-31.

A pszichoaktív szerek osztályozása. in: dr. Szabó Henrik (szerk.): Drogproblémák kezelése (elektronikus tananyag) IRM, Budapest, 2010. 32-45.

Az idővel való gazdálkodás, mint a vezetői munka szükséges kompetenciája. In: Varga János (szerk) Sodorvonalon. Budapest, 2012. 37-61.