Milyen grafológus leszek?

Ez a kérdés a legtöbb jelentkezőben megfogalmazódik, amikor eldönti, hogy grafológiát tanul.

Van-e jó grafológus? Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valakiből jó íráselemző váljon?

Általános "recept" nincs, tehát nem sorolhatunk fel olyan tulajdonságokat, amelyek birtokában garantáltan jó grafológus lesz valakiből. Ezzel együtt van néhány fontos szempont, amelyeket érdemes figyelembe venni a grafológus jelölteknek.

A kézírás elemzője a grafikumon keresztül magával az emberrel foglalkozik, tehát fontos a humán érdeklődés, valamint a pszichológia iránti nyitottság.

Az elemzés során a szakember leméri a kézírás bizonyos elemeit, megvizsgálja az alakbeli változásokat és ezek függvényében állítja fel a személyiségképet.

Minden ember különböző tulajdonságokkal bír, azonban vannak olyan jellemzők, amelyek alapján az emberek közös csoportba sorolhatók. A grafológusok is - személyiségüknek megfelelően - különböző módszerekkel jutnak el a célhoz. Nézzünk két lehetőséget a sok közül!

Analitikus megközelítés (részletekre építő)

Az analitikus (induktív) látásmóddal bíró grafológus az általa elsajátított metodika szerint halad előre az elemzés során. Pontosan leméri a különböző írás-elemeket, méréseit táblázatba rendezi. Nem hagy ki egyetlen munkafázist sem. Az analízis elkészítése során átláthatóan dokumentálja észrevételeit. Mindig a tényekre hagyatkozik, az írás vizsgálata során megérzéseit kontrollálja, tehát írásjegyeket keres azok igazolására.

A személyiségkép felállításakor a mérési eredményekre támaszkodik.

Holisztikus megközelítés (a teljes egészet szemlélő)

A holisztikus (deduktív) látásmóddal rendelkező grafológus mindig az egészet vizsgálja, az összefüggéseket keresi. Az íráselemek közül csak azokat méri le, amelyek megítélése szerint a legfontosabbak ahhoz, hogy korrekt személyiségképet állíthasson fel. Nem tölt túl sok időt az apróbb részletek elemzésével, inkább azt vizsgálja, hogy a különböző feltárt jegyek milyen összefüggésekre utalhatnak. A személyiségkép felvázolása során nem ragaszkodik mereven a tanult sémákhoz, inkább mindig az adott írás jellemzőihez, domináns jeleihez igazítja a jelek feldolgozásának menetét.

A következőkben tesztelheti magát!

Készítsen egy minimum 15-20 sorból álló írásmintát. A szöveg sima A/4-es lapra íródjon. Lehetőleg spontán fogalmazás legyen az anyag és az aláírása is szerepeljen rajta.

Eredeti írásmintára sosem írunk, nem jelölünk rajta semmit, de most kivételt teszünk. Ossza fel 3 harmadra az írást. Jelölje meg az első három sort, majd az írás második harmadának első 3 sorát és az utolsó harmad utolsó 3 sorát. Ezeken a helyeken fog majd vizsgálódni.

Az alább felsorolt írásjegyeket keresse meg a saját kézírásában. Amennyiben megtalálta, jelölje ki az alatta elhelyezkedő mezőt!

A szavakon belül minden betűt összeköt az író személy, tehát nem emeli fel a tollat a szó leírása közben.
A betűken nagy gondossággal alakítja ki az író személy, minden betű jól felismerhető.
A vonás ékezetek az á, í, ó betűkön magasról indulnak, magasabban kezdődnek, mint a k, l, t betűk felső része.
A szavak betűi egymástól külön állnak, az író személy minden betű leírása után felemeli a tollat.
A vonásékezet a betű előtt helyezkedik el.
Az egyforma betűket azonos módon írja le az író személy, pl. minden p, b, z betű ugyanolyan az írásban.
Az m, n betűk domború íve olyan, mint az u betű.
Az á, í, é, ó betűk ékezete alacsonyan helyezkedik el. Az ékezet kezdőpontja alacsonyabban van, mint a k, l, t betűk felső részének felső pontja.
A sorok közé az író személy o betűiből több, mint hármat lehet beírni.
A vonásékezet pontosan az adott betű fölött helyezkedik el (pl. á, ó, í betűk).
A szavak közé kettő vagy több o betű írható be az író személy betűiből.
A betűket a tanult formánál kevesebb vonallal írja az író személy.
Az m és az n betűket az általános iskolában tanult módon írja le az író személy.
A betűket indító vonal nagyon rövid vagy hiányzik.
A sorok közé kevesebb, mint három írható be az író személy o betűiből.
A szavak közé egy írható be az író személy o betűiből.
A betűk mérete kis mértékben ingadozik, nem azonos a magasságuk és a szélességük.
A betűk magassága nagyobb, mint 3 mm.