Én OK vagyok. Te OK vagy?

Mi az életpozíció?

Eric Berne, a tranzakció-analízis "szülőatyja" szerint már a kisgyermek rendelkezik bizonyos meggyőződésekkel önmagáról és a körülötte lévő emberekről. Ezek a meggyőződések vele maradnak élete hátralévő részében és a következőképpen foglalhatóak össze:

  • Én oké vagyok.
  • Én nem vagyok oké.
  • Te oké vagy.
  • Te nem vagy oké.

Ezeket a meggyőződéseket minden lehetséges kombinációjában összevetve a következő négy megállapítást kapjuk magunkról és másokról (életpozíciók).

  • Én oké vagyok és Te is oké vagy.
  • Én nem vagyok oké, te oké vagy.
  • Én oké vagyok, te nem vagy oké.
  • Én nem vagyok oké, te nem vagy oké.

A következő tesztben annak járhat utána kézírása segítségével, hogy mely életpozíció jellemzi leginkább (természetesen nem csak egy életpozícióban, hanem mind a négyben jelen vagyunk adott élethelyzeteinkben, szituációkban, de van egy legjellemzőbb, alapvető pozíciónk, mely alapvetően befolyásolja életünket).

(I. Stewart-V. Joines, A TA-MA, Bp., 1998.)

Teszt:

A feladathoz szüksége lesz egy olyan írásmintájára, amely lehetőleg A4-es lapra készült és tartalmazza az aláírását is.

I
Az aláírás és az írás többi betűi azonos vagy közel azonos méretűek (ilyen példát mutat a következő írásminta-részlet).
Az m, n betűk alakja ugyanolyan az aláírásban és az írás többi részében (a következő rajz segít ennek eldöntésében).
A dőlés azonos az aláírásban és az írás többi részében. Amennyiben jobbra dől az aláírás, a szövegtömb betűi is jobbra dőlnek, méghozzá ugyanolyan mértékben. Amennyiben az aláírásában csupán egyetlen betű dől jellemző módon más irányba vagy más mértékben, már ne adjon pontot.
Jól olvasható az aláírás (mint például a következő).
Előfordulnak az aláírásában annak olvashatóságát nem zavaró egyszerűsítések.
A következő plusz-vonalak elő fordulnak-e aláírásában:
Amennyiben írása vonalait vizsgálja, azok jellemzően azt mutatják, hogy a felfelé húzott vonalak vékonyabbak, mint a lefelé húzottak (a következő rajz segít ennek eldöntésében).
A kicsi o, a betűi épek, esetleg kissé nyitott formával rendelkeznek.
Írástömbje sorai nem akadnak össze.
II
Figyelje meg, hogy a szavak leírását elrántott, szúrkáló formákkal zárja-e:
Az aláírás erősen elüt az íráskép többi részétől: nagyobb, más formákkal képzett, hangsúlyos.
A következő szöges forma gyakran fordul elő írásképében:
Erőteljes áthúzások gyakran fordulnak elő írásképében:
Az aláírás mérete nagyobb az írás többi részéhez képest vagy díszítettebb:
Amennyiben írása vonalait vizsgálja, abban jelen van mindenképpen az a.-forma, és mellette megjelenik a b. és/vagy a c. is.
Széles betűket ír.
Nagy kezdőbetűi nagyobbak, mint a kicsi betűk magasságának kétszerese és akár cifrábbak, díszítettebbek is azoknál:
Nem hagy margókat, tehát a beírt felület a következőképpen mutathat:
III
Az aláírás betűi kisebbek, mint az írás többi betűi:
A kicsi o, a betűi nem épek, pl. horpadtak, szűkek:
A t-betűk áthúzásai alacsonyan kitettek:
Aláírása dőlése eltér az írás többi betűiétől, sőt, jellemző a balra dőlés megjelenése:
Írásképe a következőt mutatja a bal oldalon (a jobb margót ne vegye figyelembe az ábrán):
A következő, szöges forma gyakran fordul elő írásképében:
Vonalai remegőek, tremorosak:
A kicsi o, a betűi zártak, többszörösen zártak:
A következő boltíves forma gyakran fordul elő írásképében:
IV
Egész írásképe apró méretű betűkből áll (aláírásában és az írás többi részében is):
A kicsi o, a betűi szűkek, keskenyek:
Lefelé futó sorok láthatóak írásképében:
A kicsi o, a betűi zártak, többszörösen zártak:
A következő formál - árkád, szögesség - gyakran fordul elő írásképébe:
A következő módon (balra) dőlnek a betűi:
A kicsi o, a betűi horpadtak:
Betűit nem köti egymáshoz, vagy ritkán köti őket:
Áthúzó vonalait a következőképpen veti a papírra: